Juguem!

Casalet no perd el temps... ens coneixem una mica i comencem a jugar i fer els itineraris. Uns juguen amb sorra i al pica la paret, i uns altres juguen amb els LEGO.